Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Pozvánka na 14. shromáždění SVJ 27.4.2022 v 19:00

Plná moc v příloze.

(Číst více …)

Zápis o hlasování per rollam (rozhodnutí mimo zasedání SVJ) konaném ve dnech 24. 5. 2021 –31. 5. 2021 namísto 13. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221

Originál PDF soubory: Zápis o hlasování per rollam 2021,
Příloha č.1 Rozhodnutí výboru SVJ, Příloha č.2 Hlasování Per rollam

(Číst více …)

Pozvánka na 13. shromáždění SVJ 27.5.2021 v 19:00

Forma (např. per rollam) bude upřesněna. Plná moc v příloze.

(Číst více …)

Zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020 namísto 12. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221

Originál PDF soubor Zápis z 12. shromáždění SVJ

Zápis o hlasování per rollam (rozhodnutí mimo zasedání SVJ)
konaném ve dnech 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020
namísto 12. shromáždění
Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
(dále jen Společenství)

 1. Účetní závěrka
 2. Zálohy na správu domu a pozemku a na služby související s užíváním jednotky
 3. Stanovení výše dlouhodobých záloh
 4. Ostatní ujednání o zálohách
 5. Rozšíření dohledu PCO
 6. Komplexní výměna povrchu garážových stání v části A
(Číst více …)

Zápis z 11. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konaného dne 14. května 2019

Originál PDF soubor Zápis z 11. shromáždění SVJ

Zápis z 11. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
(dále jen Společenství)
konaného dne 14. května  2019 v garážovém prostoru sídla Společenství.

Shromáždění bylo řádně svoláno. Program:

 1. Zahájení (zjištění prezence, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítače hlasů)
 2. Schválení účetní závěrky
 3. Informace výboru
 4. Náměty na další období
 5. Různé
 6. Závěr
(Číst více …)

Pozvánka na 11. shromáždění SVJ 14.5.2019 v 19:00

(Číst více …)

Zápis z 10. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konaného dne 15. května 2018

Originál PDF soubor Zápis z 10. shromáždění SVJ

Zápis ze 10. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
(dále jen Společenství)
konaného dne 15. května  2018 v garážovém prostoru sídla Společenství.

Shromáždění bylo řádně svoláno. Program:

 1. Zahájení (zjištění prezence, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítače hlasů)
 2. Řešení zabezpečení domu proti vloupání a krádežím
 3. Výměna čelních vchodových panelů
 4. Další plánované opravy a investice
 5. Různé
 6. Závěr
(Číst více …)

Zápis z 9. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konaného dne 10. dubna 2018

Originál PDF soubor Zápis z 9. shromáždění SVJ

Zápis ze 9. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
(dále jen Společenství)
konaného dne 10. dubna  2018 v garážovén prostoru sídla Společenství.

Shromáždění bylo řádně svoláno. Program:

 1. Zahájení (zjištění prezence, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítače hlasů)
 2. Zpráva o činnosti výboru
 3. Schválení účetních závěrek 2017
 4. Řešení zabezpečení domu proti vloupání a krádežím
 5. Výměna čelních vchodových panelů
 6. Další plánované opravy a investice
 7. Garáže x sklad a souvislost s bezpečnostními předpisy
 8. Různé
 9. Závěr
(Číst více …)

Zápis z 8. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konaný dne 23.5.2017

Originál PDF soubor Zápis z 8. shromáždění SVJ

Zápis ze 8. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
(dále jen Společenství)
konaného dne 23. května  2017 v garážovén prostoru sídla Společenství.

Shromáždění bylo řádně svoláno. Program:

 1. Zahájení (zjištění prezentace, volba předsedajícího, zapisovatele a sčítače hlasů)
 2. Zpráva o činnosti výboru
 3. Schválení účetních závěrek 2015 a 2016
 4. Volba výboru
 5. Různé
 6. Závěr (Číst více …)

Zápis ze 7. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konaný dne 1.12.2015

Převedeno z originálu Zápis_2015

Zápis ze 7. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
(dále jen Společenství)
konaného dne 1. prosince 2015 v garážovén prostoru sídla Společenství.

Shromáždění bylo řádně svoláno. Program:

 1. Zahájení (zjištění prezentace, volba předsedajícího, zapisovatele a sčítače hlasů)
 2. Zpráva o činnosti výboru
 3. Finanční záležitosti — rozpočet
 4. Schválení nových stanov
 5. Různé
 6. Závěr (Číst více …)
Další stránka »