Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Kontakty

Důležitá spojení:

výbor SVJ:
JUDr. Václav Školout, předseda, tel. 277 016 711
Ing. Lucian Papazian, místopředseda, tel. 724 157 948
Ing. Jan Vokál, člen, tel. 211 042 906

provozní technik SBD Praha (hlášení závad a reklamací ve společných prostorech SVJ):
p. Šulc, provozní technik
tel. 733 703 655 (denně 7:00 – 16:00 přítomen na v ZM).

Stavební bytové družstvo Praha
Střížkovská 1/29a
180 00 Praha 8 – Střížkov
tel. +420 227 229 314
gsm. +420 739 459 912
web: www.sbdpraha.cz

Okrskář Městské policie zodpovědný za Zelené město
Menšík Ivan, služební tel: 723 747 165.
Úřední hodiny na příslušné služebně, která se na nachází na horním parkovišti prodejny Kaufland,  Praha 9.
Úřední hodiny strážníka na této služebně jsou každý čtvrtek od 14:30-17:30 hod. Na této služebně můžete podávat oznámení přímo příslušnému strážníkovi. Služební telefon strážníka je zapnutý pouze v jeho pracovní dobu.
Obvodní ředitelství
Praha 9, Prosek, Veltruská 576 tel.: 286 886 841-3
fax: 286 886 848
e-mail: operacni.p9@mppraha.czMgr. Vlastimil OLIČ
ředitel tel.: 286 884 248
e-mail: reditel.p9@mppraha.cz

Obvodní ředitelství Policie ČR Praha III (obvody 3, 8, 9)
Adresa: Trousilova 1121/3, 180 00 Praha 8
Tel.: 974 858 220,
E-mail: redp13@mvcr.cz
http://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx?docid=674&area=pha&num=3&nid=269
Anebo standardně telef. číslo 158.

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Tel.: 286 883 001
e-mail: podatelna@hygpraha.cz
http://www.hygpraha.cz
Městská část Praha 9
Sokolovská 324/14 | 180 49 PRAHA 9 | Tel. ústředna: 283 091 111 | El. podatelna: posta@p9.mepnet.cz
http://www.praha9.cz/17.html
http://www.praha9.cz/18.html
http://www.praha9.cz/p%C5%99edstavitel%C3%A9-m%C4%8D-praha-9.html
Představitelé MČ Praha 9 pro volební období 2010-2014:
Starosta MČ Praha 9, Ing. Jan  J a r o l í m  /ODS/, e-mail: jarolimj@p9.mepnet.cz
1. zástupce starosty, Mgr. Tomáš  P o r t l í k  /ODS/, e-mail.: portlikt@p9.mepnet.cz
2. zástupce starosty, Ing. Marek  D o l e ž a l /TOP 09/, e-mail:dolezalm@p9.mepnet.cz
3. zástupce starosty, Mgr. Adam V á ž a n s k ý  /ODS/, e-mail: vazanskya@p9.mepnet.cz
Uvolněný člen Rady, JUDr. Jana Nowaková Těmínová /TOP 09/,e-mail:teminovaj@p9.mepnet.cz
Uvolněný člen Rady, Mgr. Zuzana Kučerová  /TOP 09/, e-mail: kucerovaz@p9.mepnet.cz
Uvolněný člen Rady, Tomáš  H o l e č e k  /ODS/, e-mail: holecekt@p9.mepnet.cz
Uvolněný člen Rady, Ing. arch. Jaroslav  T o m š ů  /ODS/, e-mail: tomsuj@p9.mepnet.cz
Uvolněný člen Rady, Ing. Zdeněk Davídek  /ZNP/, e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
Magistrát hl. m. Praha
Mariánské nám. 2, 110 01  Praha 1
Tel.: 236 001 111
posta@cityofprague.cz
info@praha.eu, posta@praha.eu
TSK Praha Technická správa komunikací hlavního města Prahy
http://www.tsk-praha.cz tsk@tsk-praha.cz
Ing. Tumpach Jiří; Jiri.Tumpach@tsk-praha.cz
Tel: 257 015 610
Střední odborná škola stavební a zahradnická SOU
http://www.skolajarov.cz/kontakty.php
Mgr. Janeček Miloslav
janecek@skolajarov.cz
ředitel školy
reditel@skolajarov.cz
266 106 620
Sekretariát
sekret@skolajarov.cz
266 106 254
266 106 270