Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Pozvánka na 11. shromáždění SVJ 14.5.2019 v 19:00

Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 Praha 9, Hrdlořezy, Nad Smetankou 221, PSČ 190 00 IČ 290 47 137 zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze v oddíle S, vložce 11303 v souladu s článkem VII odstavcem 3. Stanov společenství vlastníků jednotek svolává tímto výbor Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221, se sídlem Praha 9, Hrdlořezy, Nad Smetankou 221, PSČ 190 00 (dále jen „Společenství“)

11. SHROMÁŽDĚNÍ,

jako nejvyšší orgán Společenství.

Schůze shromáždění se uskuteční v úterý 14. května 2019 v 19:00 hodin v prostorách garáží sídla Společenství, tj. v domě Nad Smetankou 221, Praha 9. Na programu jednání bude:

  1. Zahájení (zjištění prezence, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítače hlasů)
  2. Schválení účetní závěrky
  3. Informace výboru
  4. Náměty na další období
  5. Různé
  6. Závěr

V Praze dne 6. dubna 2019
Výbor Společenství


Číst dál

«
»