Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Pozvánka na 14. shromáždění SVJ 27.4.2022 v 19:00

Plná moc v příloze.

Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
Praha 9, Hrdlořezy, Nad Smetankou 221, PSČ 190 00
IČ 290 47 137

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze v oddíle S, vložce 11303

V souladu s článkem VII odstavcem 3. Stanov společenství vlastníků jednotek

svolává tímto výbor Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221,
se sídlem Praha 9, Hrdlořezy, Nad Smetankou 221, PSČ 190 00
(dále jen „Společenství“)

14. Shromáždění vlastníků,

jako nejvyšší orgán Společenství.

Schůze shromáždění se uskuteční ve středu 27. dubna 2022 v 19:00 hodin v prostorách garáží sídla Společenství, tj. v domě Nad Smetankou 221, Praha 9.

Na programu jednání bude:

  1. Zahájení (zjištění prezence, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítače hlasů)
  2. Schválení účetní závěrky
  3. Zvýšení zálohy za služby
  4. Opravy a rekonstrukce – okna, stříšky, traverzy aj.
  5. Zvýšení příspěvku do fondu oprav
  6. Zvýšení odměny členům výboru
  7. Různé
  8. Závěr

V Praze dne 24.  března 2022

Výbor Společenství


Číst dál

«