Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Pozvánka na 13. shromáždění SVJ 27.5.2021 v 19:00

Forma (např. per rollam) bude upřesněna. Plná moc v příloze.

Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
Praha 9, Hrdlořezy, Nad Smetankou 221, PSČ 190 00, IČ 290 47 137
zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze v oddíle S, vložce 11303
V souladu s článkem VII odstavcem 3. Stanov společenství vlastníků jednotek
svolává tímto výbor Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221,
se sídlem Praha 9, Hrdlořezy, Nad Smetankou 221, PSČ 190 00
(dále jen „Společenství“)

13. SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ,
jako nejvyšší orgán Společenství.


Schůze shromáždění se uskuteční ve čtvrtek 27. května 2021 v 19:00 hodin v prostorách garáží sídla Společenství, tj. v domě Nad Smetankou 221, Praha 9.

Na programu jednání bude:

  1. Zahájení (zjištění prezence, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a
    sčítače hlasů)
  2. Schválení účetní závěrky
  3. Příspěvek do fondu oprav
  4. Informace výboru
  5. Nutné opravy: a) výměna bytových vodoměrů a měřičů tepla (cca 90.000 Kč) b) oprava stříšek nad vchodem (cca 40.000 Kč) c) malování chodeb (CN se čeká na SBD) d) nátěry střešních pergol (cca 40.000 Kč) e) dokončení nátěrů traverz (cca 20.000 Kč)
  6. Různé
  7. Závěr

V Praze dne 27. dubna 2021

Výbor Společenství


Číst dál

«
»