Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020 namísto 12. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221

Originál PDF soubor Zápis z 12. shromáždění SVJ

Zápis o hlasování per rollam (rozhodnutí mimo zasedání SVJ)
konaném ve dnech 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020
namísto 12. shromáždění
Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
(dále jen Společenství)

 1. Účetní závěrka
 2. Zálohy na správu domu a pozemku a na služby související s užíváním jednotky
 3. Stanovení výše dlouhodobých záloh
 4. Ostatní ujednání o zálohách
 5. Rozšíření dohledu PCO
 6. Komplexní výměna povrchu garážových stání v části A
(Číst více …)

Zápis z 11. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konaného dne 14. května 2019

Originál PDF soubor Zápis z 11. shromáždění SVJ

Zápis z 11. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
(dále jen Společenství)
konaného dne 14. května  2019 v garážovém prostoru sídla Společenství.

Shromáždění bylo řádně svoláno. Program:

 1. Zahájení (zjištění prezence, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítače hlasů)
 2. Schválení účetní závěrky
 3. Informace výboru
 4. Náměty na další období
 5. Různé
 6. Závěr
(Číst více …)

Pozvánka na 11. shromáždění SVJ 14.5.2019 v 19:00

Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 Praha 9, Hrdlořezy, Nad Smetankou 221, PSČ 190 00 IČ 290 47 137 zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze v oddíle S, vložce 11303 v souladu s článkem VII odstavcem 3. Stanov společenství vlastníků jednotek svolává tímto výbor Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221, se sídlem Praha 9, Hrdlořezy, Nad Smetankou 221, PSČ 190 00 (dále jen „Společenství“)

11. SHROMÁŽDĚNÍ,

jako nejvyšší orgán Společenství.

Schůze shromáždění se uskuteční v úterý 14. května 2019 v 19:00 hodin v prostorách garáží sídla Společenství, tj. v domě Nad Smetankou 221, Praha 9. Na programu jednání bude:

 1. Zahájení (zjištění prezence, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítače hlasů)
 2. Schválení účetní závěrky
 3. Informace výboru
 4. Náměty na další období
 5. Různé
 6. Závěr

V Praze dne 6. dubna 2019
Výbor Společenství

Plná moc pro schůze shromáždění vlastníků (v.2018)

Plná moc (2018) – PDF soubor ke stažení

Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
Praha 9, Hrdlořezy, Nad Smetankou 221, PSČ 190 00
IČ 290 47 137

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze v oddíle S, vložce 11303

PLNÁ MOC

(Číst více …)

Stanovy Společenství vlastníků Nad Smetankou 221, Praha 9 (v.2015)

Stanovy – PDF soubor ke stažení

Stanovy
Společenství vlastníků Nad Smetankou 221, Praha 9

ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

(Číst více …)

Informace k soužití v areálu ZM (v.2016)

Informace k soužití v areálu ZM 2016 – PDF soubor ke stažení

Vážení vlastníci, nájemníci obyvatelé Zeleného města 1,

předkládáme Vám informace k nejčastějším problémům v areálu ZM 1.

(Číst více …)

Důležitá čísla (v.2016)

Důležitá čísla na nástěnky – PDF soubor ke stažení

Dokument mj. obsahuje:
Kontakty SBD Praha – správce Vašeho domu
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA – A, B


Zápis z 10. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konaného dne 15. května 2018

Originál PDF soubor Zápis z 10. shromáždění SVJ

Zápis ze 10. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
(dále jen Společenství)
konaného dne 15. května  2018 v garážovém prostoru sídla Společenství.

Shromáždění bylo řádně svoláno. Program:

 1. Zahájení (zjištění prezence, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítače hlasů)
 2. Řešení zabezpečení domu proti vloupání a krádežím
 3. Výměna čelních vchodových panelů
 4. Další plánované opravy a investice
 5. Různé
 6. Závěr
(Číst více …)

Zápis z 9. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konaného dne 10. dubna 2018

Originál PDF soubor Zápis z 9. shromáždění SVJ

Zápis ze 9. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
(dále jen Společenství)
konaného dne 10. dubna  2018 v garážovén prostoru sídla Společenství.

Shromáždění bylo řádně svoláno. Program:

 1. Zahájení (zjištění prezence, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítače hlasů)
 2. Zpráva o činnosti výboru
 3. Schválení účetních závěrek 2017
 4. Řešení zabezpečení domu proti vloupání a krádežím
 5. Výměna čelních vchodových panelů
 6. Další plánované opravy a investice
 7. Garáže x sklad a souvislost s bezpečnostními předpisy
 8. Různé
 9. Závěr
(Číst více …)

Zápis z 8. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konaný dne 23.5.2017

Originál PDF soubor Zápis z 8. shromáždění SVJ

Zápis ze 8. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
(dále jen Společenství)
konaného dne 23. května  2017 v garážovén prostoru sídla Společenství.

Shromáždění bylo řádně svoláno. Program:

 1. Zahájení (zjištění prezentace, volba předsedajícího, zapisovatele a sčítače hlasů)
 2. Zpráva o činnosti výboru
 3. Schválení účetních závěrek 2015 a 2016
 4. Volba výboru
 5. Různé
 6. Závěr (Číst více …)
Další stránka »