Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Pozvánka na 14. shromáždění SVJ 27.4.2022 v 19:00

Plná moc v příloze.

(Číst více …)

Zápis o hlasování per rollam (rozhodnutí mimo zasedání SVJ) konaném ve dnech 24. 5. 2021 –31. 5. 2021 namísto 13. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221

Originál PDF soubory: Zápis o hlasování per rollam 2021,
Příloha č.1 Rozhodnutí výboru SVJ, Příloha č.2 Hlasování Per rollam

(Číst více …)

Pozvánka na 13. shromáždění SVJ 27.5.2021 v 19:00

Forma (např. per rollam) bude upřesněna. Plná moc v příloze.

(Číst více …)

Zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020 namísto 12. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221

Originál PDF soubor Zápis z 12. shromáždění SVJ

Zápis o hlasování per rollam (rozhodnutí mimo zasedání SVJ)
konaném ve dnech 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020
namísto 12. shromáždění
Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
(dále jen Společenství)

 1. Účetní závěrka
 2. Zálohy na správu domu a pozemku a na služby související s užíváním jednotky
 3. Stanovení výše dlouhodobých záloh
 4. Ostatní ujednání o zálohách
 5. Rozšíření dohledu PCO
 6. Komplexní výměna povrchu garážových stání v části A
(Číst více …)

Zápis z 11. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konaného dne 14. května 2019

Originál PDF soubor Zápis z 11. shromáždění SVJ

Zápis z 11. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
(dále jen Společenství)
konaného dne 14. května  2019 v garážovém prostoru sídla Společenství.

Shromáždění bylo řádně svoláno. Program:

 1. Zahájení (zjištění prezence, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítače hlasů)
 2. Schválení účetní závěrky
 3. Informace výboru
 4. Náměty na další období
 5. Různé
 6. Závěr
(Číst více …)

Pozvánka na 11. shromáždění SVJ 14.5.2019 v 19:00

(Číst více …)

Plná moc pro schůze shromáždění vlastníků (v.2018)

Plná moc (2018) – PDF soubor ke stažení

Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
Praha 9, Hrdlořezy, Nad Smetankou 221, PSČ 190 00
IČ 290 47 137

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze v oddíle S, vložce 11303

PLNÁ MOC

(Číst více …)

Stanovy Společenství vlastníků Nad Smetankou 221, Praha 9 (v.2015)

Stanovy – PDF soubor ke stažení

Stanovy
Společenství vlastníků Nad Smetankou 221, Praha 9

ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

(Číst více …)

Informace k soužití v areálu ZM (v.2016)

Informace k soužití v areálu ZM 2016 – PDF soubor ke stažení

Vážení vlastníci, nájemníci obyvatelé Zeleného města 1,

předkládáme Vám informace k nejčastějším problémům v areálu ZM 1.

(Číst více …)

Důležitá čísla (v.2016)

Důležitá čísla na nástěnky – PDF soubor ke stažení

Dokument mj. obsahuje:
Kontakty SBD Praha – správce Vašeho domu
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA – A, B


Další stránka »