Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Pozvánka na schůzi shromáždění

Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
Praha 9, Hrdlořezy, Nad Smetankou 221, PSČ 190 00
IČ 290 47 137

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze v oddíle S, vložce 11303

 

V souladu s článkem VII odstavcem 3. Stanov společenství vlastníků jednotek

svolává tímto výbor

Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221, se sídlem Praha 9, Hrdlořezy, Nad Smetankou 221, PSČ 190 00 (dále jen „Společenství“)

SHROMÁŽDĚNÍ,

jako nejvyšší orgán Společenství.

Schůze shromáždění se uskuteční v úterý 23. listopadu 2010 v 19 hodin v prostorách garáží sídla Společenství, tj. v domě Nad Smetankou 221, Praha 9.

Na programu jednání bude:

  1. Zahájení (zjištění prezence, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítače hlasů)
  2. Zpráva o činnosti výboru
  3. Finanční záležitosti (rozpis záloh, řešení pohledávek vůči dlužníkům)
  4. Různé
  5. Závěr

V Praze dne 3. listopadu 2010

Výbor Společenství


Číst dál

«
»