Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Zápis ze 3. schůze výboru Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konané dne 25.8.2010 v sídle SVJ

Zápis ze schůze výboru ze dne 25.8.2010

  1. Vlhko v garáži – vzhledem k neuznané reklamaci zadá výbor posouzení jednomu ze 3 oslovených soudních znalců dle jejich nabídky. Soudní znalce osloví: Ing. Jan Vokál, Marko Milosavljevič a SBD a.s.. Garant: Ing. Vokál
  2. Poškozené dveře v garáži – náklady na výměnu jsou značné. Stopy po páčení průběžně přibývají, nicméně dveře zůstávají plně funkční.  Proto výbor rozhodl, dveře zatím neměnit.
  3. Neplatiči – problém s neplatičstvím narůstá. Výbor rozhodl o následujícím systému: při  prodlení delším než jeden měsíc správce vystaví 1.upomínku, po dalších 14-ti dnech 2. Přesáhne-li dlužná částka 30.000 Kč, bude dlužníkovi zaslán pokus o smír, pokud ani na ten nebude reagováno, přistoupí SV k soudnímu vymáhání.  1. upomínka bude zdarma, za vypracování a zaslání  další upomínky  bude stanovena  manipulační přirážka (taxa) ve výši 500 Kč, pokus o smír bude zpoplatněn částkou  ve výši 500Kč. Tyto částky budou přičteny k dané dlužné částce a budou splatné ihned. Garant: Ing. Papazian.
  4. Výbor SV se rozhodl přihlásit k navržené spolupráci s ostatními SV v rámci Zeleného Města zejména za účelem společných zájmů. Garant: JUDr. Školout
  5. Výbor předpokládá svolání valné hromady Společenství v listopadu. Garant: Ing. Vokál
  6. Výbor vyžádá od správce kalkulaci předpokládaných měsíčních nákladů pro přístí rok (nebo do dalšího období)  v souvislosti se stanovením nových záloh. Garant: Ing. Vokál
  7. Výbor apeluje na všechny vlastníky bytových jednotek aby udržovali ve společných prostorech pořádek (i po pozvaných řemeslnících). Dále upozorňuje, že místnost pro popelnice není skládka velkoobjemového odpadu. Tato se nachází o cca 1 km dále v areálu Pražských služeb a.s.. v ulici Pod Šancemi. Popelnice v místnosti  jsou určeny pro neseparovatelný sběr, odpad, který nelze vytřídit. Velmi mnoho ale třídit lze a ten vyhazujte ve vlastním zájmu vytříděný do příslušných venkovních popelnic. Venkovní popelnice máme  zaplacené z našich daní, tedy nic za ně  nedoplácíme, jsou „zadarmo“, ty černé v místnosti naopak musíme draze platit.
  8. Vzhledem k napojení Zeleného Města na infarstrukturu Prahy 3- Žižkova, zejména s ohledem na zájmy mladých rodin (školky, školy), prověří výbor možnost připojení Zeleného Města k Praze 3. K tomuto problému jsou velmi žádoucí podněty ostatních spolubydlících. Garant: Ing. Papazian
  9. Tříděný odpad – po našich urgencích byla zvýšena frekvence odvozu, nicméně umístění kontejnerů je stále problémem, který výbor řeší i ve spolupráci s ostatními SVJ Zeleného Města.
-->

Číst dál

«
»