Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Plná moc pro schůze shromáždění vlastníků (v.2018)

Plná moc (2018) – PDF soubor ke stažení

Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
Praha 9, Hrdlořezy, Nad Smetankou 221, PSČ 190 00
IČ 290 47 137

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze v oddíle S, vložce 11303

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný(á)   ……………………………………………   , narozený(á) dne

Bytem

a

já, níže podepsaný(á)   ……………………………………………   , narozený(á) dne

bytem Nad Smetankou 221/5, Praha 9, vlastník(ci) bytu č.

zmocňuji/jeme tímto

pana/paní/firmu    ……………………………………………  

k zastupování při veškerém právním jednání jako vlastníka/spoluvlastníků jednotky na zasedání shromáždění Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221, IČ: 290 47 137 , konaném dne

V Praze dne ……………………

……………………………                                            ………………………………

      podpis vlastníka                                                                     podpis vlastníka

Plnou moc v plném rozsahu přijímám v Praze dne: …………………………

……………………………

                                  podpis zmocněnce


Číst dál

«
»