Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Informace k soužití v areálu ZM (v.2016)

Informace k soužití v areálu ZM 2016 – PDF soubor ke stažení

Vážení vlastníci, nájemníci obyvatelé Zeleného města 1,

předkládáme Vám informace k nejčastějším problémům v areálu ZM 1.

 1. Krádeže – V areálu ZM 1 došlo v posledním roce již k 13 vloupání či pokusů o ně.
 2. Je důležité sledovat, zda vraty do garáží za Vámi někdo cizí nevchází či nevjíždí, při vjezdu i odjezdu.
 3. Ve vchodu do objektu dejte pozor, abyste nevpustili cizí lidi.
 4. Zvonky vpouštějte pouze oprávněné osoby.
 5. Dohlédněte na své dodavatele, aby nenechávali otevřené, zablokované vchodové dveře, aby neničili vybavení domu.
 • Bezpečnost – zámky a kování
 • Dle zkušeností z vloupání upozorňujeme, že při současné technice zlodějů neochrání byty a ostatní místnosti základní bezpečnostní kování. Jediné, co zatím z běžných zařízení nepřekonávají, je ocelové bezpečnostní kovávání s ocelovým překrytem vložky proti odvrtání (hliníkový překryt vytrhnou).
 • Druhou samostatnou – nezávislou záležitostí jsou vložky do zámků. Ty by měli být min. chráněny proti vyklepání, tzv. bumpingu.
 • Větrání na chodbách a ve vchodu

Při otevírání oken, dochází k ovlivnění podtlaků či přetlaků vzniklých při otevírání dveří. A to dveří, jak ve vchodu, tak i do garáží. Podle toho, kdy byly samozavírače seřízeny (za otevřeného či za zavřeného okna), následně dochází buď k nedovírání dveří či k jejich bouchání. Nezavřené dveře jsou pozvánkou zlodějům. Otevření je možno akceptovat při krátkém větrání, ale dlouhodoběji to je buď nebezpečné nebo obtěžující hlukem. Navíc dlouhé větrání v zimě Vás všechny stojí hodně protopených korun.

 • Odpady
 • Popelnice s navršenou „čepicí“ nejsou popeláři povinni vyvézt. Používejte i zadní nádoby nebo odpad stlačte.
 • Popeláři nevyvážejí materiál mimo popelnice. Ten je pak prioritně likvidován na náklady bytové jednotky, ze které odpad pochází..
 • Odpady z rekonstrukcí a úprav nepatří do společných popelnic; také se nesmí dávat do směsného odpadu posekaná tráva.
 • Koše na drobný odpad v areálu ZM 1 neslouží k odkládání směsného odpadu. Do dalšího odvozu pak koše nemohou sloužit k původnímu účelu. Ptáci tento odpad následně vyhazují z košů, a tím se odpad šíří po okolí.
 • Důsledným tříděním odpadu můžete přímo ušetřit na nákladech za služby – menší počet popelnic.
 • Za kopcem je v ul. Pod Šancemi 444/1, Praha 9 Po – Pá 8.30 – 18.00 hod., So 8.30 – 15.00 hod. sběrný dvůr, kde můžete, např. objemný odpad, zdarma odložit. To samé platí i pro odpad rostlinného původu.
 • Dětská hřiště, domácí zvířata
 • Chraňte své a ostatní děti – zakrývejte pískoviště na horním hřišti KROKODÝL. Je důležité, aby se omezila možnost kontaminace písku exkrementy zvířat. U hřiště PIRÁT zavírejte vrátka.
 • Prosíme, ohlídejte své děti, aby neprocházely skrze zeleň v sousedství hřiště KROKODÝL. Byla nyní za tisíce korun obnovena.  Samozřejmě to platí i pro dospělé.
 • Pohyb domácích zvířat ve společných částech objektu je potřeba zajistit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob, např. vodítko, náhubek.
 • Věci na chodbách

Např. poličky, květiny v květináčích, koloběžky, krabice, kočárky jsou v rozporu s požárními předpisy.

Nevnímejte tyto i pěkné předměty, květiny z pohledu přehledného, osvětleného prostoru. Vnímejte je za předpokladu, že celý prostor je zakouřen, štípou Vás oči a nevidíte. Jste ve stresu z probíhajícího požáru, z křiku ostatních a snažíte se takřka poslepu dostat chodbami ven z domu. Někdo květináče shodí a Vám se pletou pod nohama. Pletou se hasičům, kteří se na chodbách pohybují s řadou přístrojů nebo nepoddajnými hadicemi. Navíc to v případě úmrtí někoho, může mít i trestně-právní rovinu.

 • Nastavování čidel v garážích

Prosíme, neseřizujte čidla v garážích. Pokud prodloužíte čas pro Vaši jednorázovou potřebu, následně pak svítí desítky zářivek při každém průchodu či průjezdu zbytečně dlouho

 • Hlášení závad a problémů

Nespoléhejte na to, že problém či závadu nahlásil někdo jiný, nakonec to nenahlásí nikdo nebo někdo s velkým časovým odstupem.

 • Důležitá telefonní čísla

Na obvyklých místech v domech jsou vyvěšena důležitá tel. čísla, jak na SBD, tak především pro případy nouze.

 1. Informace na nástěnkách

Nezapomínejte sledovat informace na nástěnkách, zejména o termínech úklidu garáží. Z neuklizených míst se rozváží sůl a ostatní nepořádek na uklizené plochy.

 1. Kontakty na vlastníky a nájemníky

Nezapomínejte při změně kontaktních údajů informovat výbor SVJ a pí účetní (email vosykova@sbdpraha.cz).

Je to velmi důležité, především v případě havárií, např. vody, topení. Pro zasílání hromadných informací, např. o mimořádných odstávkách, haváriích – email. Nezapomeňte, že dle nového občanského zákoníku platí povinnost předávat kontakty i na nájemníky.   

Za výbor SVJ a Vaši správu nemovitostí                                                                                                                                                                                          ing. Otakar Šulc v. r.


Číst dál

«
»