Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konané dne 17.2.2011

Zápis z jednání výboru SV Nad Smetankou 221 dne 17.2.2011

  1. Bezpečnost: jako nejvhodnější považuje výbor variantu profesionální bezp.agentury s 24 hod.ostrahou; tento návrh bude předložen ostatním SV za účelem sdílení.Výbor vyhodnotí nabídky na okování vchodových dveří a poté okování zadá.
  2. Neplatiči: valná většina spolubydlících platí řádně. Neúspěšně upomínané pohledávky po splatnosti byly předány právnímu oddělení SBD. Jedná se o 3 případy v budově B.
  3. Reklamace spol.prostor: závady byly opětovně urgovány, při dalším prodlení přistoupí SV k právním krokům. K odmítané reklamaci vlhkosti kolem rozvodů VZT bude developerovi odeslán doporučený dopis. Nebude-li věc nadále řešena, bude zadán znalecký posudek a dle jeho výsledku případně přikročeno k žalobě.
  4. Úklid: při jednání výborů SV s developerem tento ústně přislíbil zřízení zvl.místa pro tříděný odpad v místě poblíž bývalé trafostanice (cca 20 m od stávajícího nevhodného místa). Výbor bude plnění tohoto bodu i nadále sledovat.
  5. Shromáždění SV: výbor ustanovil termín shromáždění vlastníků bytových jednotek našeho SV na 5.4.2011 od 19:00 v prostoru garáží. Program: hospodaření, bezpečnost, různé. Pozvánky budou rozslány v řádném termínu.

Zapsal: Jan Vokál


Číst dál

«
»