Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Důležité upozornění

Důležité upozornění

Výbor SV obdržel od developera následující informaci:

Vazeni,

byli jsme nasim generalnim zhotovitelem upozorneni, ze v nekterych jednotkach probihaji jejimi vlastniky stavebni upravy vcetne demolic, jejichz provadeni ma nebo muze mit negativni vliv na konstrukce ostatnich bytovych jednotek pripadne spolecnych prostor bytovych domu. Prosim, abyste prislusne spoluvlastniky informovali, ze se v techto pripadech pravdepodobne jedna o poruseni zarucnich podminek.

Upozorňujeme, že takovéto úpravy jsou v rozporu se stanovami Společenství, s ustanoveními Stavebního zákona, Občanského zákoníku a Zákona, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů) a žádáme vlastníky bytových jednotek, aby se ve vlastním i společném zájmu vystříhali kroků , které by mohly mít vliv na porušení záručních podmínek ostatních bytů a společných prostor.

Dále doporučujeme těm vlastníkům bytových jednotek, kteří uvedené úpravy již provedli, aby si pro případ sporu s generálním dodavatelem stavby (fa Syner) zabezpečili stavební a fotodokumentaci provedených stavebních úprav. Ideální by byl rovněž posudek od nezávislého znalce, že provedené práce nemají negativní vliv na konstrukce ostatních bytů a společných prostor.

Praha 23.04.2010

Za výbor SV:

JuDr.Václav Školout

Ing. Lucian Papazian

Ing. Jan Vokál


Číst dál

«
»