Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Zápis z 2. schůze výboru Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 konané dne 30. 3. 2010 v sídle SVJ

Zápis z 2. schůze výboru
Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221
konané dne 30. 3. 2010 v sídle SVJ

Program:

1.      Informace o zápisu SVJ do OR

JUDr.  Školout podal informaci o tom, že obdržel usnesení rejstříkového soudu o zápisu SVJ do OR. IČ SVJ je 29047137. JUDr. Školout prověří, zda usnesení již nabylo právní moci, a pokud ne, co tomu brání.

2.      Zřízení bankovního účtu

Výbor se jednomyslně rozhodl pro zřízení účtu u ČSOB, a to z důvodu nižších bankovních poplatků oproti druhé variantě umožněné správcem, kterou byla KB. Ing. Vokál dohodne se správcem organizačně administrativní záležitosti potřebné ke zřízení výše uvedeného účtu.

3.      Převzetí společných prostor a příp. reklamace jejich závad

JUDr. Školout prověří s p. Hykelem (Light House) způsob převzetí společných prostor a s tím spojené reklamační řízení.

4.      Různé

a. Tříděný odpad

Výbor s potěšením vzal na vědomí instalaci kontejnerů na tříděný odpad. Současně však nepokládá za vhodné umístění v prostorách vyhrazeného parkoviště. Bude nutné dohodnout po konzultaci se správcem (p. Rutner) vhodnější umístění. Zajistí Ing. Vokál.

b. Webová stránka a komunikace

Členové výboru prověří možnosti zřízení webové prezentace pro SVJ. Tento informační kanál bude sloužit k informování členů o aktuálních otázkách a všeobecných záležitostech vztahujících se k činnosti SVJ.

c. Označení bytů

Výbor se dohodnul na tom, že prověří možnost označení bytových jednotek štítky v jednotném provedení (hliníková destička, totožný font s volitelným vyznačením č. bytu, příp. jména) a seznámí s touto možností členy.

d. Placení záloh

Ing. Papazian prověří platební morálku členů, pokud jde o platby do fondu oprav a platby za služby související s užíváním.

Irena Blehová napsal:

Nerozumím jedné věci: kontejnery na tříděný odpad jsou veřejné, odpadky do nich chodí vyhazovat i lidé, kteří nebydlí v domech Zeleného města. Proč bychom je tedy měli mít na „našem“ pozemku a snášet všechny nepříjemnosti s tím spojené? Jde především o to,že jsou téměř stále přeplněné, odpadky se povalují kolem a vítr je často rozfouká (již se několikrát stalo, že v den jejich řádného vyprázdnění dle na nich nalepeného štítku se tak nestalo).
Navrhuji, aby byly umístěny na veřejném prostranství. Některé části Zeleného města si přeci město Praha převzalo.
Irena Blehová

Eva Marzini napsal:

Navrhuji umístit kontejnery na zelenou plochu (kousek vydláždit)nejlépe někde pod zdí, kde opticky nebudou vadit nikomu výhled z oken ani teras.
Eva Marzini

Jan Vokál napsal:

S umístěním kontejnerů tříděného odpadu to nebude jednoduché, neboť na ně nebylo v projektu pamatováno a ve veřejné komunikaci být nesmí. Mohly by se přesunout jen v rámci nezelených společných prostor – tudíž parkingu a „naší“ komunikací (ze zámkové dlažby).
Jan Vokál

-->

Číst dál

»