Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

5. SHROMÁŽDĚNÍ 10.12.2013

Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221 Praha 9, Hrdlořezy, Nad Smetankou 221, PSČ 190 00 IČ 290 47 137
zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze v oddíle S, vložce 11303
V souladu s článkem VII odstavcem 3. Stanov společenství vlastníků jednotek svolává tímto výbor Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221, se sídlem Praha 9, Hrdlořezy, Nad Smetankou 221, PSČ 190 00 (dále jen „Společenství“)

5. SHROMÁŽDĚNÍ,

 

jako nejvyšší orgán Společenství.

 

Schůze shromáždění se uskuteční v úterý 10. prosince 2013 v 19:00 hodin v prostorách garáží sídla Společenství, tj. v domě Nad Smetankou 221, Praha 9.

Na programu jednání bude:
1. Zahájení (zjištění prezence, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítače hlasů)
2. Zpráva o činnosti výboru
3. Finanční záležitosti (schválení záloh na následující období, řešení pohledávek vůči dlužníkům)
4. Různé
5. Závěr


V Praze dne 6. listopadu 2013
Výbor Společenství


Číst dál

«
»