Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Mrakodrap Trojlístek

Dopis se žádostí o příspěvek – LK

Vážení sousedé,

jak jistě víte, Daramis group se v naší lokalitě rozhodl pokračovat  ve  výstavbě etapy Zelené město III. a ohlásil záměr 100 metrové výškové budovy Trojlístek.

Stavbou dalších zhruba 350 bytů by došlo k podstatnému zvýšení dopravy, hluku, emisí i k problémům s chybějící občanskou vybaveností a snížení tržní hodnoty našich nemovitostí.

Zejména záměr Trojlístek je pokusem, natěsnat stavbou mrakodrapu na malé území stovky nových bytů, bez ohledu na četné negativní dopady pro okolní zástavbu a kvalitu bydlení jejích obyvatel.

Jako majitelé bytů, přímo dotčených plánovanými stavbami, se budeme všemi zákonnými prostředky záměrům developera bránit . Ze zástupců SVJ byla založena pracovní skupina, která se bude aktivně věnovat této záležitosti a konzultovat svůj postup s předsedy SVJ jednotlivých domů.

Chceme dosáhnout zásadního přepracování projektu Trojlístek a to na stavbu výškově nepřesahující okolní domy,která bude mít výrazně nižší počtet bytů, a s charakterem respektujícím architektonický koncept Zeleného města I + II. Dále se chceme pokusit  i o snížení rozsahu etapy III.(3 domy na pozemku č. 92/14, sousedící se ZM2 směrem k Rokytce, momentálně již probíhá územní řízení, kterého se Spolek Zelené Hrdlořezy účastní)

K úspěchu potřebujeme odbornou pomoc profesionálů schopných nám radit, jak vznášet relevantní námitky a jak se nejlépe bránit v jednotlivých fázích procesu schvalování stavby. Na tuto pomoc je třeba vynaložit určité finanční prostředky.

Dovolujeme si vás tímto požádat o příspěvek na financování těchto aktivit a jeho zaslání na účet občanského sdružení Zelené Hrdlořezy. Číslo tohoto účtu je 2500590317/2010.

Ideální výše příspěvku je okolo 1 000 Kč  na jeden byt, což poskytne sumu umožňující dlouhodobě financovat kvalitní právní a poradenský servis, ale částka může být samozřejmě libovolná.

Věříme, že vzhledem k velmi negativním dopadům chystaných staveb na naši lokalitu a na kvalitu života nás všech, podpoříte naše úsilí.

Členové pracovní skupiny Lenka Koželuhová, Jan Vokál , Jan Mejdrech , Pavel Strnad

 

-->

Číst dál

«
»