Tomáš Vizingr (administrátor)"/>

Nad Smetankou

Jump to content.

Zápis z jednání výboru SV Nad Smetankou 221 ze dne 9.8.2011

Zápis z jednání výboru SV Nad Smetankou 221 ze dne 9.8.2011

přítomni: JUDr. Václav Školout, Ing. Jan Vokál, Ing. Lucian Papazian

jednání zahájeno v 19:00

projednáno:

1.       na příští shromáždění vlastníků výbor předloží návrh domovního řádu

2.       výbor apeluje na dodržování pořádku – jeden ze sousedů např.neustále ukládá odpad pod venkovní schody

3.       projednány závěry požární revize: revize vytkla ukládání předmětů na chodbách a v místech garážových stání; výbor žádá zainteresované o nápravu a upozorňuje, že případné sankce za porušování těchto požárně-bezpečnostních předpisů půjdou plně k tíži toho, kdo je způsobil

4.       problematika reklamací

5.       projednána spolupráce s ostatními výbory SV na Zeleném Městě

jednání ukončeno ve 22:00


Číst dál

«
»